วัน ศุกร์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561
Home >
    GULF เซ็นตั้ง UW ขายหุ้น IPO ไม่เกิน 533.30 ล้านหุ้นนายสารัชถ์ รัตนาวะดี (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ นางสาวบังอร สุทธิพัฒนกิจ (ที่ 2 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญาแต่งตั้ง บล.กสิกรไทย บล.ไทยพาณิชย์ และ บล.บัวหลวง เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรกของ GULF และแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 7 ราย ประกอบด้วย บล.กรุงศรี บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) บล.เคที ซีมิโก้ บล.ธนชาต บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) และบล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย) โดยมีนายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย นายสุทธิพัฒน์ เสรีรัตน์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดวาณิชธนกิจและธุรกิจตลาดทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตัวแทนจาก   บล.ไทยพาณิชย์ นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย (ขวาสุด) กรรมการผู้อำนวยการ บล.บัวหลวง ร่วมลงนามในสัญญาครั้งนี้ โดยจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 533.30 ล้านหุ้น กําหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้น IPO เบื้องต้นที่ราคา หุ้นละ 40.0-45.0 บาท เตรียมเปิดจองซื้อสำหรับบุคคลทั่วไป ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ในวันที่ 17 และ 20-21 พฤศจิกายน และสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน ในวันที่ 23 - 24 และ 27 พฤศจิกายน 2560  พร้อมเข้าจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรกประมาณต้นเดือนธันวาคมนี้

    วันที่ : 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
Share
 
 
 
    หุ้น Yield Value Rank
    หุ้น Market Cap Rank
    หุ้น Closing Rank
    หุ้น Book Value Rank
    หุ้น P/E Ratio Rank
    www.gloryskygroup.com
    www.thaivi.com
    www.lsx.com.la
       
         
         
        สงวนลิขสิทธิ์ © 2002 - 2011 โดย Hooninside.com