วัน จันทร์ ที่ 19 กุมภาพัน��์ พ.ศ. 2561
Home > กิจกรรม
    ผถห.APX เปิดโหวตออกหุ้นกู้ 2 พันลบ.
นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์  (APX) พร้อมด้วยคณะกรรมการ ถ่ายภาพร่วมกันในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560  ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการขยายกิจการและพัฒนาโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นพัฒนาอสังหาฯ ที่เกาะติดกับธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อผลักดันให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมีศักยภาพและสร้างผลตอบแทนที่ดี มั่นคงให้กับผู้ลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

    วันที่ : 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
Share
 
 
 
    หุ้น Yield Value Rank
    หุ้น Market Cap Rank
    หุ้น Closing Rank
    หุ้น Book Value Rank
    หุ้น P/E Ratio Rank
    www.gloryskygroup.com
    www.thaivi.com
    www.lsx.com.la
       
         
         
        สงวนลิขสิทธิ์ © 2002 - 2011 โดย Hooninside.com