วัน จันทร์ ที่ 19 กุมภาพัน��์ พ.ศ. 2561
Home > กิจกรรม
    TPCH ร่วมงาน mai Company Snapshot@Nomura

                    
           คุณกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี (กลาง) ประธานกรรมการบริหาร และคุณเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง (TPCH) ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ “Company Snapshot @NOMURA” ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ได้พบปะและนำเสนอข้อมูลบริษัทฯ ณ ห้องค้าหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งจากนักลงทุนสถาบัน รายบุคคล นักวิเคราะห์ และเจ้าหน้าที่การตลาดของ NOMURA

    วันที่ : 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
Share
 
 
 
    หุ้น Yield Value Rank
    หุ้น Market Cap Rank
    หุ้น Closing Rank
    หุ้น Book Value Rank
    หุ้น P/E Ratio Rank
    www.gloryskygroup.com
    www.thaivi.com
    www.lsx.com.la
       
         
         
        สงวนลิขสิทธิ์ © 2002 - 2011 โดย Hooninside.com