วัน จันทร์ ที่ 19 กุมภาพัน��์ พ.ศ. 2561
Home > ชุมนุมเซียน
    การส่งออกไทยยังไม่ฟื้นตัว โดยหดตัวลงอีก 7.4%YOY ในเดือนพฤศจิกายน

การส่งออกไทยยังไม่ฟื้นตัว โดยหดตัวลงอีก 7.4%YOY ในเดือนพฤศจิกายน

Event        
        กระทรวงพาณิชย์รายงานมูลค่าการส่งออกของไทยเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ 17,166.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11 ที่ 7.4%YOY ในขณะที่การนำเข้าหดตัวน้อยลงในเดือนพฤศจิกายนที่ 9.5%YOY หรืออยู่ที่ 16,868.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม การนำเข้าที่ปรับตัวลดลงมากกว่ามูลค่าการส่งออก ส่งผลให้ไทยยังคงเกินดุลการค้าติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7 ที่ 298.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

Analysis        
       การค้าโลกที่ชะลอตัวส่งผลให้มูลค่าการส่งออกของไทยไปยังตลาดคู่ค้าหลักต่าง หดตัวลง โดยมูลค่าการส่งออกของไทยไปยังสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป หดตัวลงกว่า 6.3%YOY และ 6.8%YOY ตามลำดับ ตามอุปสงค์ที่ยังค่อยๆ ฟื้นตัวตามเศรษฐกิจในประเทศนั้นๆ ประกอบกับทิศทางการค้าโลกโดยรวมที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ด้านการส่งออกไปยังจีน ญี่ปุ่น และอาเซียน-5 ก็ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกันในเดือนพฤศจิกายนที่ 6.1%YOY, 4.7%YOY,  และกว่า 23%YOY ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่มาจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตในแต่ละประเทศที่ชะลอลง ทั้งนี้ มีเพียงการส่งออกไปยังตลาด CLMV ที่ยังสามารถขยายตัวในระดับสูงที่ 15.4%YOY โดยตลาด CLMV ได้ก้าวขึ้นมามีสัดส่วนกว่า 10% ของการส่งออกทั้งหมดของไทย ในปี 2015 และกลายเป็นตลาดศักยภาพสูงสำหรับการส่งออกของไทยต่อไปในอนาคต

        การส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมของไทยยังคงหดตัวต่อเนื่องในเดือน พฤศจิกายน โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญของไทยอย่าง ข้าว ยางพารา และน้ำตาลต่างหดตัวลงในเดือนพฤศจิกายนที่ราว 7%YOY, 13%YOY, และ 32%YOY ตามลำดับ จากราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำประกอบกับปริมาณที่ขยายตัวเพียงเล็กน้อย ด้านการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมในเดือนพฤศจิกายนนั้น โดยรวมหดตัวลง 6.8%YOY จากการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับลดลงกว่า 5.2%YOY เป็นผลมาจากการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้าสมัยอย่าง เครื่องคอมพิวเตอร์และเทปแม่เหล็ก เป็นต้น อีกทั้งการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ลดลงกว่า 11.7%YOY และมูลค่าการส่งออกสินค้าที่เชื่อมโยงกับน้ำมันเช่น น้ำมันสำเร็จรูป เคมีภัณฑ์ และพลาสติกที่ยังคงหดตัวลงตามราคาน้ำมันโลกที่อยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ดี การส่งออกรถยนต์และส่วนประกอบกลับมาขยายตัวได้ดีที่กว่า 13%YOY จากการส่งออกรถยนต์นั่งที่เพิ่มขึ้นกว่า 95% ตามความต้องการของรถยนต์อีโคคาร์ในตลาดส่งออกใหม่อย่างสหภาพยุโรป เป็นต้น   
         มูลค่าการนำเข้าหดตัวน้อยลงที่ 9.5%YOY จากการนำเข้าสินค้าทุนและสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวดีขึ้น มูลค่าการนำเข้าหดตัวน้อยลงจากเมื่อเดือนตุลาคมที่หดตัวกว่า 18%YOY จากการนำเข้าสินค้าทุน (ไม่รวมเครื่องบินและเรือ) ที่กลับมาขยายตัวราว 1.4%YOY ตามการนำเข้าเครื่องจักรกลและเครื่องจักรไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น 0.3%YOY และ17.9%YOY ตามลำดับ อีกทั้งการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคที่กลับมาขยายตัวที่ 3.3%YOY อย่างไรก็ตาม การนำเข้าของไทยยังคงถูกกดดันจากราคาน้ำมันโลกที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งทำให้การนำเข้าน้ำมันที่มีสัดส่วนราว 10% ของการนำเข้าทั้งหมดของไทยลดลงอีกกว่า 44%YOY

 Implication        
        อีไอซีคาดมูลค่าการส่งออกปี 2016 จะยังไม่ฟื้นตัว ตามอุปสงค์ต่างประเทศที่ชะลอลง มูลค่าการส่งออกของไทยในช่วง 11 เดือนแรกของปีนี้หดตัวแล้วกว่า 5.5%YOY จากการค้าโลกที่ชะลอตัว โดยสำหรับปี 2016 นั้น อีไอซีคาดว่า มูลค่าการส่งออกไทยมีโอกาสไม่ขยายตัว โดยมองว่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนราว 80% จะหดตัวลง เนื่องจากผลของการส่งออกรถยนต์ไปยังตลาดใหม่จะค่อยๆ ชะลอลง ในขณะที่การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จะยังคงถูกกดดันจากการส่งออกสินค้า ที่ล้าสมัย เช่นเดียวกับการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คาดว่าจะหดตัวต่อเนื่องจากการย้าย ฐานการผลิตและอุปสงค์ในต่างประเทศที่ชะลอลง นอกจากนี้ ราคาน้ำมันโลกที่มีโอกาสอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าจะยังกดดันการ ส่งออกสินค้าที่เชื่อมโยงกับน้ำมันให้หดตัวต่อไป

        ปัจจัยบวกต่อภาคการส่งออกของไทยในปีหน้าจะมาจากการอ่อนค่าของเงินบาท ซึ่งจะช่วยผลักดันการส่งออกสินค้าที่เน้นการแข่งขันด้านราคา อย่างสินค้าเกษตร ประกอบกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และการส่งออกไปยังตลาด CLMV ที่มีบทบาทต่อภาคการส่งออกของไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเศรษฐกิจประเทศ CLMV ที่ขยายตัวในระดับสูงจะช่วยสนับสนุนอุปสงค์ในประเทศกลุ่มดังกล่าวและช่วย พยุงการส่งออกของไทยในปี 2016

        ราคาน้ำมันที่จะอยู่ในระดับต่ำในปี 2016 จะกดดันมูลค่าการนำเข้าของไทย และทำให้ไทยยังคงมีดุลการค้าเป็นบวกต่อเนื่องในปีหน้า อีไอซีคาดว่า การนำเข้าจะกลับมาขยายตัวเพียงเล็กน้อยในปี 2016 จากการนำเข้าสินค้าทุนตามการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล อย่างไรก็ดี ราคาน้ำมันโลกที่จะยังคงอยู่ในระดับต่ำจะกดดันการนำเข้าของไทยต่อไปและจะทำ ให้ไทยเกินดุลการค้าต่อเนื่องไปจนถึงปี 2016

โดย :  ดร.ชุติมา ตันตะราวงศา (chutima.tontarawongsa@scb.co.th)
วรดา ตันติสุนทร (vorada.tantisunthorn@scb.co.th)
Economic Intelligence Center (EIC)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
EIC Online: www.scbeic.com

    วันที่ : 28 ��ันวาคม พ.ศ. 2558
Share
 
 
 
    หุ้น Yield Value Rank
    หุ้น Market Cap Rank
    หุ้น Closing Rank
    หุ้น Book Value Rank
    หุ้น P/E Ratio Rank
    www.gloryskygroup.com
    www.thaivi.com
    www.lsx.com.la
       
         
         
        สงวนลิขสิทธิ์ © 2002 - 2011 โดย Hooninside.com