วัน จันทร์ ที่ 19 กุมภาพัน��์ พ.ศ. 2561
Home > ชุมนุมเซียน
      ดัชนีภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือน (KR-ECI) เดือนพ.ค. 2558 ยังอ่อนแอลงขณะที่ ครัวเรือนส่วนใหญ่มีความกังวลต่อรายได้และเงินออม
ผลสำรวจภาวะการครองชีพของภาคครัวเรือนล่าสุดในเดือนพ.ค. 2558 สะท้อนว่า หากมองออกมาจากในมุมของภาคครัวเรือนแล้ว สภาวะแวดล้อม/ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ณ ขณะนี้ ยังคงมีสัญญาณที่อ่อนแอลง โดยเฉพาะสถานการณ์รายได้
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย | 1495 Views | 2015-06-09
      อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเดือนพ.ค. 58 ชะลอลงกว่าที่คาด มาที่ 0.94% YoY ... ตอกย้ำภาวะอ่อนแอของอุปสงค์ในประเทศ
อัตราเงินเฟ้อของไทยยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง โดยนอกจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะมีค่าติดลบตลอด 5 เดือนแรกของปี 2558 จากผลของราคาน้ำมันที่ลดต่ำลงแล้ว อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ไม่นับรวมผลของราคาสินค้าในหมวดอาหารสดและพลังงาน
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย | 862 Views | 2015-06-02
      สินเชื่อเดือน เม.ย. 2558 ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อน ...ขณะที่แนวโน้มไตรมาส 2/2558 น่าจะทยอยฟื้นตัวขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสแรก
ประเด็นสำคัญ• เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิของธนาคารพาณิชย์ไทย 14 แห่ง ณ สิ้นเดือนเมษายน 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.17 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ซึ่งเร่งขึ้นจากร้อยละ 3.70 ในเดือนมีนาคม 2558 ตามผลของฐานที่ต่ำในปีก่อนจากสถานการณ์การเมืองในประเทศ และการรักษาแรงส่งของสินเชื่อในลักษณะเดือนต่อเดือนได้ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่สาม
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย | 440 Views | 2015-05-27
      สินค้าเฮาส์แบรนด์ปี’ 58 มูลค่ากว่า 27,000 ล้านบาท ... เพิ่มการแข่งขันให้กับค้าปลีกไทย & เพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค
ประเด็นสำคัญ• ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า ปี 2558 ตลาดสินค้าเฮาส์แบรนด์ในไทยน่าจะมีมูลค่าตลาดประมาณ 27,000 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10-15 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยหนุนสำคัญมาจากภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อผู้บริโภคที่ชะลอตัว ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เน้นประหยัด ชอบทดลองสิ่งแปลกใหม่ และมีความรู้ความเข้าใจในสินค้าเฮาส์แบรนด์มากขึ้น
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย | 1095 Views | 2015-05-25
      ร่างพ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 7 แสนล้านบาท... เพิ่มความยืดหยุ่นทางการคลัง ขณะที่กระทบสภาพคล่องจำกัด
ประเด็นสำคัญ • สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ(สบน.) กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการร่างพ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 7 แสนล้านบาท เพื่อบริหารหนี้ภาครัฐ กรอบระยะเวลาในการชำระหนี้ไม่เกิน 20 ปี • ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ผลกระทบต่อความยั่งยืนทางการคลังของไทยคงจำกัด เนื่องจากการกู้เงินส่วนใหญ่นั้นมีจุดประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างหนี้ที่มีอยู่แล้ว
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย | 723 Views | 2015-05-22
 
Page: 4 of 50 page(s) : Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next
 
 
    หุ้น Yield Value Rank
    หุ้น Market Cap Rank
    หุ้น Closing Rank
    หุ้น Book Value Rank
    หุ้น P/E Ratio Rank
    www.gloryskygroup.com
    www.thaivi.com
    www.lsx.com.la
       
         
         
        สงวนลิขสิทธิ์ © 2002 - 2011 โดย Hooninside.com