วัน จันทร์ ที่ 19 กุมภาพัน��์ พ.ศ. 2561
Home > ชุมนุมเซียน
      ส่งออกสิ่งทอปี’58: ปรับกลยุทธ์จับเทรนด์บริโภคในตลาดศักยภาพ ... ผลักดันยอดส่งออกสู่ระดับ 4,600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ประเด็นสำคัญศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า การส่งออกสิ่งทอของไทยไปยังตลาดโลกปี 2558 จะมีมูลค่าประมาณ 4,400 – 4,600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 5.0 ถึงขยายตัวร้อยละ 0.0 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยสินค้าที่เป็นถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนการส่งออกสิ่งทอ ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มผ้าผืนและเส้นใยประดิษฐ์ ซึ่งยังเป็นสินค้าที่ตลาดเป้าหมายมีความต้องการสูง
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย | 898 Views | 2015-05-19
      เปิดเทอมใหญ่ปี’58: คาดผู้ปกครองเมืองกรุงฯ ใช้จ่ายคิดเป็นเม็ดเงินสะพัดกว่า 25,000 ล้านบาท
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ผู้ปกครองในกรุงเทพฯ มีการใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมใหญ่ปี 2558 คิดเป็นเม็ดเงินสะพัดกว่า 25,000 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยผู้ปกครองส่วนใหญ่มีการวางแผนการใช้จ่ายโดยรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย | 322 Views | 2015-04-30
      จับตาภัยแล้งปี’58: แม้จะช่วยประคองราคาข้าว แต่คาดรายได้ชาวนาสูญ 14,000 ล้านบาท
ประเด็นสำคัญ • ภาวะภัยแล้งในปี 2558 นับว่าหนักสุดในรอบ 15 ปี (วัดจากปริมาณน้ำในเขื่อน) โดยได้ส่งสัญญาณมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว และมีทีท่าว่าจะขยายความรุนแรงในวงกว้างมากขึ้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นดังกล่าว นอกจากจะสร้างความเสียหายต่อผลผลิตข้าว ยังอาจไม่ได้เป็นปัจจัยผลักดันราคาข้าวได้อย่างมีนัยสำคัญ เพียงแต่อาจช่วยประคองราคาข้าวไว้ได้บ้างในระยะสั้น
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย | 892 Views | 2015-03-03
      ญี่ปุ่นลงทุนทั่วโลกหดตัว 13% ในปี 2557: สัญญาณความท้าทายต่อผู้รับการลงทุนจากค่าเงินเยนที่อ่อนค่า
ประเด็นสำคัญ • มูลค่าเงินลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (ODI) ของญี่ปุ่นในปี 2557 ลดลงร้อยละ 12.5 อันเป็นผลกระทบส่วนใหญ่จากเงินเยนที่อ่อนค่า โดย ODI มาอาเซียนและไทยหดตัวร้อยละ 13.9 และร้อยละ 49.3 ตามลำดับ สาเหตุหลักมาจากฐานของปี 2556 ที่สูงจากเม็ดเงินลงทุนในกลุ่มธนาคารพาณิชย์
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย | 840 Views | 2015-02-16
      ทองคำ...ราคามันสูงมากไป?
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับยูโรโซนในรอบนี้ หากจะมองหาสาเหตุแห่งปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ก็ต้องมอกลับไปที่กรีซ ที่เคยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี 2551 จนลุกลามกลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจอย่างหนัก จากการ “ขาดวินัยทางการเงิน” ทำให้งบประมาณขาดดุลพุ่งสูง โดยเฉพาะการก่อหนี้สาธารณะจากนโยบายประชานิยม ส่งผลให้หนี้สาธารณะสูงถึง 113% ของผลิตภัณฑ์มวลรวม หรือ GDP ประเทศ ในเวลานั้น
By:“นายโหนกระแส” | 553 Views | 2015-01-28
 
Page: 5 of 50 page(s) : Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next
 
 
    หุ้น Yield Value Rank
    หุ้น Market Cap Rank
    หุ้น Closing Rank
    หุ้น Book Value Rank
    หุ้น P/E Ratio Rank
    www.gloryskygroup.com
    www.thaivi.com
    www.lsx.com.la
       
         
         
        สงวนลิขสิทธิ์ © 2002 - 2011 โดย Hooninside.com