วัน อาทิตย์ ที่ 17 ��ันวาคม พ.ศ. 2560
Home > บทสัมภาษณ์
    รายงานพิเศษ : ส่องหุ้น AJA หลังปรับโครงสร้าง VDCปัจจัยพื้นฐานกลับมาแกร่งดังเดิม-ตัวเบาขึ้นพร้อมลุยธุรกิจเต็มที่

 รายงานพิเศษ : ส่องหุ้น AJA หลังปรับโครงสร้าง VDCปัจจัยพื้นฐานกลับมาแกร่งดังเดิม-ตัวเบาขึ้นพร้อมลุยธุรกิจเต็มที่

 
   บมจ.เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี หรือ AJA กลับมาเทรดได้ปกติ หลังนำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 2 /2560 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้อย่างครบถ้วน  สมบูรณ์แบบ “เคลียร์คัท” ทุกประเด็นโดยคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติให้ปรับโครงสร้างหนี้และโครงสร้างทุนของ บริษัท เวนดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (VDC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยลดสัดส่วนการถือหุ้นลงจาก 60.08% เหลือเพียง 17.67%  ซึ่งถือเป็น “จุดเปลี่ยน” ที่สำคัญของ AJD ให้กลับมาแข็งแกร่งดังเดิม

วันนี้มาส่องดูธุรกิจ AJAหลังผ่าโครงสร้างธุรกิจว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร จะกลับขึ้นมาผงาดได้อีกหรือไม่? 

สถานะของ VDC ที่ผ่านมาคือบริษัทย่อยของ “บมจ.เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี” ดำเนินธุรกิจจำหน่ายตู้เติมเงินออนไลน์ ภายใต้ชื่อ “เติมสบาย AJ” โดยเป็นการขายแบบเช่าซื้อเป็นหลักและเป็นผู้ให้บริการเติมเงินสำหรับโทรศัพท์มือถือ
แต่การดำเนินธุรกิจซึ่งไม่ได้โรยด้วยกลับกุหลาบ ทำให้ที่ผ่านมาได้มีภาระหนี้สินและเจ้าหนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือบริษัทแม่นั่นเอง โดยหนี้สินที่ VDC มีภาระผูกพันกับ AJA จำนวนมากถึง 707.35 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้ค่าสินค้าค้างชำระ 178.45 ล้านบาท และหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงิน 528.9 ล้านบาท โดยมีแนวทางการชำระหนี้สิน คือการกู้ยืมเงินจากผู้ถือหุ้นรายอื่น รวม 96 ล้านบาท และการจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อนำเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนที่ได้รับมาชำระหนี้จำนวน 552 ล้านบาท

การปรับโครงสร้างทุนและโครงสร้างทางการเงินของ VDC นั้นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายอื่นใน VDC ที่ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวนประมาณ 27.44% มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของ VDC เพื่อให้มีเงินสดสำหรับการชำระหนี้คืนให้กับ AJA และผู้ถือหุ้นรายอื่น
ครั้งนี้ VDC จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 200,000,000 บาท (ชำระแล้วเต็มจำนวน) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 680,000,000 บาท โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 4,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ราคาจองซื้อหุ้นละ 115 บาท  วัตถุประสงค์สำคัญประการหนึ่งคือเพื่อให้ VDC นำเงินเพิ่มทุนบางส่วน จำนวน 484,000,000 บาท มาชำระหนี้ให้แก่ AJA และ AJA แจ้งสละสิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งกลุ่มผู้จองซื้อตกลงที่จะจองซื้อและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดในส่วนของกลุ่มผู้จองซื้อและส่วนของ AJA ที่สละสิทธิ คิดเป็นจำนวนหุ้นที่จองซื้อทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 4,200,733 หุ้น เป็นจำนวนเงินค่าจองซื้อไม่น้อยกว่า 483,084,295 บาท

มีการกำหนดเวลาที่ชัดเจนว่าภายในวันที่ 2 ตุลาคมนี้ VDC จะนำเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน ไปชำระหนี้จำนวน 347.70 ล้านบาท และภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 จะนำเงินค่าหุ้นชำระหนี้จำนวน 136.30 ล้านบาท  สำหรับภาระหนี้สินส่วนที่เหลือรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 141.04 ล้านบาท VDC ตกลงจะเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินกับ AJA ซึ่งจะกำหนดให้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  จะชำระหนี้สิน และภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561  จะชำระหนี้ Debit Notes รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 46.43 ล้านบาท  
ผลจากการการปรับโครงสร้างดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของ AJA ใน VDC จะลดลงจากเดิม 60.08% ลดลงเหลือ  17.67%    ถ้าจะเป็นภาษาที่ฟันธง!ให้เห็นชัดๆ ก็คือว่าดีแล้วที่ลดสัดส่วนลงไปได้ เพราะหากยังดื้อถือต่อไปจะเป็นภาระต่อการขยับตัว หรือต่อแผนการรุกธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคต 

จริงอยู่ว่าธุรกิจของ VDC ก็น่าสนใจและมีโอกาสเจาะตลาดเพิ่มขึ้น แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลย..อย่างที่บอกว่าการดำเนินธุรกิจในชีวิตจริงมันไมได้โดยด้วยกลีบกุหลาบ ทั้งยังมีขวากกหนามมากมายรออยู่เบื้องหน้า แต่อย่างน้อยกันปลดพันธนาการโดยการลดสัดส่วนลงในวันนี้ จะทำให้ AJA กลับมายืนได้อย่างมั่นคงและแข็งแรงดังเดิม โดยสิ่งที่ได้รับกลับคืนมาแน่ๆ คือสภาพคล่องหมุนเวียน ความแข็งแกร่งทางการเงิน ทำให้ตัวเบาขึ้นมีความพร้อมที่จะไปรุกธุรกิจแบบสุดตัวได้อีกครั้ง หรือมีเงินในกระเป๋ามากพอที่จะไปมองหาธุรกิจใหม่ๆ ที่มีศักยภาพเจ๋งไม่แพ้ VDC ก็ได้ และคนอย่าง “ดร.อมร มีมโน” ก็ถือเป็นคนหนุ่มที่มีไฟในการทีความมุ่งมั่นอย่างมาก ดังนั้นอีกไม่นานคงจะได้เห็นการเคลื่อนไหวที่สนใจจากผู้ชายคนนี้อีกครั้งBy :  ศิลปินหุ้น  
    วันที่ : 02 ตุลาคม พ.ศ. 2560
Share
 
 
 
      หุ้น Yield Value Rank
      หุ้น Market Cap Rank
      หุ้น Closing Rank
      หุ้น Book Value Rank
      หุ้น P/E Ratio Rank
      www.gloryskygroup.com
      www.thaivi.com
      www.lsx.com.la
        
          
          
         สงวนลิขสิทธิ์ © 2002 - 2011 โดย Hooninside.com