Home > News Feed
    สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติขายสุทธิ 992.65 ลบ.(SET)

 สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 21 เม.ย. 2560

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 5,818.20 15.28 4,317.52 11.34 1,500.68 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,666.39 12.25 4,585.61 12.04 80.79 -
นักลงทุนต่างประเทศ 12,105.33 31.79 13,097.97 34.39 -992.65 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 15,492.08 40.68 16,080.90 42.23 -588.82 -
 
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 21 เมษายน พ.ศ. 2560