Home > News Feed
    สรุป มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 21 เม.ย. 2560 ต่างชาติขาย 1,753.95 ลบ. (SET)
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 53,559.36 12.16 52,337.73 11.88 1,221.63 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 53,335.05 12.11 49,688.44 11.28 3,646.62 -
นักลงทุนต่างประเทศ 146,682.46 33.31 148,436.40 33.71 -1,753.95 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 186,800.35 42.42 189,914.65 43.13 -3,114.30 -
 
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 21 เมษายน พ.ศ. 2560