Home > News Feed
    สรุปมูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 21 เม.ย. 2560 ต่างชาติซื้อ4,533.14 ลบ.(SET)
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 411,117.16 11.96 382,396.25 11.13 28,720.91 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 369,525.46 10.75 366,259.23 10.66 3,266.23 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,035,674.98 30.13 1,031,141.84 30.00 4,533.14 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,620,950.80 47.16 1,657,471.08 48.22 -36,520.28 -
 
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 21 เมษายน พ.ศ. 2560