Home > News Feed
    สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติซื้อสุทธิ81.59 ลบ.(mai)

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 21 เม.ย. 2560

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 7.25 0.36 52.23 2.56 -44.98 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 24.98 1.23 5.23 0.26 19.75 -
นักลงทุนต่างประเทศ 126.97 6.24 45.38 2.23 81.59 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,877.14 92.18 1,933.50 94.95 -56.36 -
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 21 เมษายน พ.ศ. 2560