Home > News Feed
     สรุปมูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 21 เม.ย. 2560 ต่างชาติซื้อ50.00 ลบ.(mai)
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 254.99 0.94 644.45 2.38 -389.46 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 78.91 0.29 93.29 0.35 -14.38 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,176.18 4.35 1,126.18 4.17 50.00 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 25,521.75 94.41 25,167.90 93.10 353.84 -
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 21 เมษายน พ.ศ. 2560