Home > News Feed
    สรุป มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 21 เม.ย. 2560 ต่างชาติซื้อ133.75ลบ. (mai)
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 4,616.96 2.51 4,082.74 2.22 534.22 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 332.46 0.18 397.99 0.22 -65.52 -
นักลงทุนต่างประเทศ 5,201.12 2.83 5,067.37 2.76 133.75 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 173,594.21 94.48 174,196.65 94.80 -602.44 -
 
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 21 เมษายน พ.ศ. 2560