Home > News Feed
     เอสซีฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี ‘60 พร้อมมีมติจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท

 


      สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(     21  เมษายน  2560  )-------   บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยนายรัฐ กิตติเวชโอสถ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยสรุปที่ประชุมได้มีมติให้จ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท พร้อมกันนี้ได้มีมติแต่งตั้ง นายอรรถพล  สฤษฎิพันธาวาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กร เป็นกรรมการบริษัทฯเพิ่มอีกท่าน ณ อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 เมื่อเร็วๆนี้

 

    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 21 เมษายน พ.ศ. 2560