Home > News Feed
    HotNews:N-PARK ไม่ยอมตาย! เพิ่มทุนกว่า6หมื่นล้านหุ้น

   

*** N-PARK เพิ่มทุนกว่า6หมื่นล้านหุ้น ขายผถห.เดิม1:1 หุ้นละ 0.02 บาทดอกเบี้ยต่ำ-เศรษฐกิจฟื้น-ตลาดหุ้นคึกคัก ..บอร์ด N-PARK ไม่ยอมตาย!  สั่งเพิ่มทุนกว่า6หมื่นล้านหุ้น ขายผู้ถือหุ้นเดิม สัดส่วน 1 ต่อ 1 ราคาหุ้นละ 0.02 บาท เปิดจอง 21-25 พ.ค.นี้ งานนี้เปิดช่องให้จองเกินสิทธิได้ชนิดไม่มีอั้น หวังใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทชำระหนี้เงินกู้ยืม - ใช้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และโครงการอื่นๆ ของบริษัทต่อไปในอนาคต รวมทั้งสำรองเผื่อหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความต่างๆพร้อมหาทางหนีทีไล่ หากถูกเมิน จ้องจับหุ้นที่เหลือ ขายแบบ PP 

เพิ่มอีกแล้ว  เพิ่มทุนอีกแล้ว   บมจ.แนเชอรัล พาร์ค  (N-PARK) ใครบ้าง จะไม่รู้จัก หลายปีที่ผ่านมา เชื่อว่า นักลงทุน  ผู้ถือหุ้น  บางคนอาจแปลงจากฝากแบบไร้ใบหุ้น มาเป็นใบหุ้น เพื่อแปะข้างฝา ไว้เตือนความทรงจำบทเรียนที่แสนเจ็บปวด สำหรับนักลงทุน นักเก็งกำไร ที่กระโดดเข้ากองเพลิงวันนั้น ในหลายปีที่ผ่านมา N-PARK  พยายามดิ้นรน ทุกวิถีทาง ทั้งเพิ่มทุน ปรับโครงสร้างหนี้ เจรจากับเจ้าหนี้อย่างต่อเนื่อง ขายสมบัติกิน สะท้อนให้เห็นถึงความน้ำอด น้ำทนของฝ่ายบริหาร N-PARK ที่พยายามทำทุกวิถีทาง ท่ามกลาง รายย่อย ถือหุ้นนอนรอคอย นอนดอยเกือบ 10,500 ราย หากพลิกดูสัดส่วนการถือหุ้น N-PARK พบว่า แต่ละคนที่ถือหุ้นใหญ่ ล้วนไม่ธรรมดา อาทิ โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ,ธงชัย จิรอลงกรณ์,  สิทธินรี ลาภธนานุกูล  ,ทวีฉัตร จุฬางกูร, สมเกียรติ ฉัตรสกุลวิไล( อ่านรายละเอียดในตารางประกอบข่าว)

ห้วงเวลานี้  ตลาดหุ้นคึกคัก นักลงทุนเข้ามาซื้อขายหนาแน่น เม็ดเงินไหลเข้าสู่ตลาดหุ้น  เศรษฐกิจไทยฟื้นตัว แถม อัตราดอกเบี้ยทั่วโลก คงนโยบายดอกเบี้ยต่ำ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ให้ถอดถอย และประคับประคอง เศรษฐกิจยุโรปและสหรัฐ ให้ฟื้นตัวทีละนิด  จังหวะนี้เอง บมจ.แนเชอรัล พาร์ค  (N-PARK) เป็นอีก1ในกิจการที่ประสบ ปัญหาฐานะกิจการ ฐานะการเงินย่ำแย่  ราคาหุ้นตกต่ำ แทบไร้ค่า มาตอนนี้ ประตูแห่งชีวิตได้แง้ม ได้เปิดขึ้นมาแล้ว แต่จะกว้างพอให้รอด มีชีวิตได้อีกครั้งหรือไม่ เป็นอะไรที่น่าจับตามอง

เพิ่มทุนก้อนยักษ์(เชิงปริมาณ)กว่า 6 หมื่นล้านหุ้น เพียงพอหรือไม่ หากผู้ถือหุ้นเดิม สละสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน N-PARK รอบนี้ ใครจะกระโดดเข้าเสียบ ภายหลัง เพราะตอนนี้ บอร์ด N-PARK มีมติ เปิดช่องทางหนีทีไล่ ไว้หมดแล้วผู้มาใหม่ ที่จะมาพลิก มาชุปชีวิต N-PARKเป็นใคร เชื่อว่า วงการอสังหาริมทรัพย์ล้วน จ้องไม่กระพริบตา ....ขณะที่นักเลงหุ้น นักลงทุนขาใหญ่ เดินพล่านกันอย่างใจเย็นๆไปหมด แต่ละคน ล้วนเงินหนา เงินเย็น ยิ่งกว่าขั้วโลกเหนือเสียอีก เพิ่มทุนก้อนยักษ์(เชิงปริมาณ)กว่า 6หมื่นล้านหุ้น หล่อเลี้ยงได้อีกกี่ปี หรือ จะมีเพิ่มทุน อีกไหม เพราะการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ต้องใช้เงินทุนจำนวนมหาศาลล..นี่เป็นประเด็นคำถาม  แต่หากจะให้ได้คำตอบที่รวดเร็ว ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ควรทำหนังสือซักถามไปยัง  N-PARK ....

นายนคร ลักษณกาญจน์ กรรมการผู้จัดการ  บริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำกัด (มหาชน)(N-PARK)เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 60,430,920,00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 120,861,840,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 60,430,920,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็น 60,430,920,000 บาท อัตราส่วน 1:1 ราคาเสนอขาย 0.02 บาทต่อหุ้น  เปิดจองซื้อหุ้น วันที่  21-25 พ.ค.2555

กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ หรือมีหุ้นคงเหลือไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมาพร้อมกับการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญตามสิทธิในข้อ 1) ในราคาเสนอขายที่เท่ากัน โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

 (ก)ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ตามที่คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการจะพิจารณาเห็นสมควรทั้งนี้ บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้น โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับแต่วันที่ปิดรับการจองซื้อหุ้น

  (ข)ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวทุกราย

3) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม ข้อ 2) ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงได้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆเพื่อเสนอขายเป็นคราวๆตามที่เห็นสมควร และมีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามข้อ

2) ข้างต้น และจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นบริษัท ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายหุ้นของบริษัทในระหว่าง 7 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อนักลงทุน กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2555 ในวันที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 9.00 น. ณ ห้องรามอินทรา 2 ชั้น 2 โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น เลขที่ 79 ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2555 และเป็นผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในวันที่ 22 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 23 มีนาคม 2555


นายนครกล่าวว่า   บริษัทฯจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ชำระหนี้เงินกู้ยืม และใช้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และโครงการอื่นๆ ของบริษัทต่อไปในอนาคต รวมทั้ง สำรองเผื่อหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความต่างๆ

***N-PARK แจงนำเงิน 610 ลบ.จากขายหุ้น-สิทธิเรียกร้องฯ เคมปิน สยาม ไปซื้อที่ดินคืนจากเจ้าหนี้ KTB***
นายนครกล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการขายหุ้นสามัญบริษัทเคมปิน สยาม จำกัด ("เคมปิน") และขายสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับจากเคมปินให้แก่บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด เป็นมูลค่ารวม 610,000,000 บาท  โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ในครั้งนี้ประมาณ 495.71ล้านบาท ไปใช้สิทธิในการซื้อคืนที่ดิน อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 291 โฉนด เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 โฉนด รวม 292 โฉนด มีจำนวนพื้นที่รวม 267 ไร่ 3 งาน 94.90ตารางวา กับธนาคารกรุงไทย (ประกอบไปด้วยภาระหนี้คงเหลือสุทธิจากการโอนทรัพย์ชำระหนี้จำนวน 400.88ล้านบาท ค่าถือครองทรัพย์สินค้างชำระจำนวน 54.83ล้านบาท ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินประมาณ 40.00 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทได้นำที่ดินดังกล่าวไปตีโอนทรัพย์ชำระหนี้กับธนาคารเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ในอัตราตีโอนร้อยละ 71.03ของราคาประเมิน เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่บริษัททำกับธนาคาร โดยผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯในการใช้สิทธิซื้อคืนที่ดินดังกล่าว มีดังนี้

1.บริษัทสามารถนำที่ดินจำนวน 292 โฉนด ที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อคืนดังกล่าว ไปพัฒนาโครงการเพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่บริษัทในอนาคต อีกทั้งที่ดินดังกล่าวมีราคาประเมินที่สูงกว่าราคาซื้อคืนที่ดินที่บริษัทจ่ายชำระให้แก่ธนาคาร โดยตามรายงานการประเมินของบริษัท เพ็ชรสยาม แอพไพรซัล จำกัด ได้ทำการประเมินราคาที่ดินในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 และวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 มีราคาประเมินรวม 1,013.634 ล้านบาท ในขณะที่จำนวนเงินที่บริษัทชำระในการซื้อคืนที่ดินดังกล่าวจากธนาคารมีจำนวนเท่ากับ 495.71 ล้านบาท

2.บริษัทจะได้รับการยกเว้นเรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ที่บริษัทค้างชำระกับธนาคาร จำนวน 245.25 ล้านบาททั้งจำนวน

3.บริษัทจะได้รับคืนหลักทรัพย์ที่ติดภาระจำนำกับธนาคารตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่เหลือภายหลังจากการขายหุ้นเพื่อชำระให้แก่ธนาคารตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งบริษัทสามารถนำหลักทรัพย์ ดังกล่าวไปแสวงหาผลตอบแทนให้กับบริษัทได้

นอกจากนี้บริษัทยังสามารถนำเงินส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิซื้อคืนที่ดิน จำนวนประมาณ 114.29 ล้านบาท ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท และ/หรือใช้เป็นเงินทุนในการพัฒนาโครงการอื่นๆ ของบริษัทต่อไปในอนาคต ภายหลังจากการขาย สินทรัพย์บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการขายสินทรัพย์ดังกล่าวไปใช้ ดังนี้

• นำเงินไปซื้อคืนที่ดินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารกรุงไทยจำนวนประมาณ 495.71 ล้านบาท ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555
• เงินส่วนที่เหลือจำนวนประมาณ 114.29 ล้านบาท บริษัทจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และ/หรือเป็นเงินทุนในการพัฒนาโครงการอื่นๆ ของบริษัทต่อไปในอนาคต

***กูรูส่ายหน้า ชี้  N-PARK ไร้อนาคต ***

นักวิเคราะห์รายหนึ่ง กล่าวว่าหากพิจารณาประเด็นการเพิ่มทุนของ บริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำกัด(มหาชน)N-PARKพบว่าการเพิ่มทุน จากทุนจดทะเบียน จำนวน60,430,920,000บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 120,861,840,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 60,430,920,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็น 60,430,920,000 บาท อัตราส่วน 1:1 ราคาเสนอขาย 0.02 บาทต่อหุ้น ไม่เป็นผลดีต่อบริษัทฯ เนื่องจากการดำเนินงานของบริษัทฯไม่มีกำไร ขณะเดียวกัน  N-PARK  มีการเพิ่มทุนต่ำกว่าราคาพาร์ ที่0.20 บาท โดยจะมีผลทำให้บริษัทฯ มีส่วนต่ำมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 9.9 หมื่นล้านบาท สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ ไม่สามารถที่จะจ่ายเงินปันผลในอนาคตได้ เเละอาจส่งผลให้ในอนาคตบริษัทฯ ต้องมีการลดทุนรอบใหญ่เพื่อล้างการขาดทุนสะสม  จึงทำให้ยังไม่เห็นการเติบโตในอนาคต ดังนั้นเเนะนำให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงการลงทุนในหุ้น  N-PARK  ในช่วงนี้

ขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์ อีกราย มีความคิดเห็นการเพิ่มทุนของ บริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำกัด(มหาชน) N-PARKว่ายังไม่มีความชัดเจนมากเพียงพอว่านำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ได เนื่องจากไม่มีเเผนในการรองรับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ว่าจะนำไปขยายธุรกิจในส่วนได พิจารณาจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ขณะที่บริษัทฯ ยังไม่มีเเบ็กอัพที่โดดเด่น เมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็กอย่าง บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) RAIMON ที่มีความโดดเด่นมากกว่า หากพิจารณาถึงในอนาคตว่า N-PARK จะมีการเพิ่มทุนอีกหรือไม่ คาดว่าในระยะถัดจากนี้ไปน่าจะยังไม่มีการเพิ่มทุน เพราะการเพิ่มทุนในครั้งนี้ถือว่าถือเป็นการเพิ่มทุนค่อนข้างมาก ทำให้เมื่อมองในเเง่การลงทุน นักลงทุนยังไม่ควรเสี่ยงลงทุนในหุ้น N-PARK ในช่วงนี้

***โครงสร้างผู้ถือหุ้น  บริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำกัด(มหาชน) N-PARK***

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ 4,554,259,759 7.54
2.  EMINENT SHINE INTERNATIONAL LIMITED 3,000,000,000 4.96
3.  นายธงชัย จิรอลงกรณ์ 2,247,055,024 3.72
4.  น.ส.สิทธินรี ลาภธนานุกูล 1,991,806,775 3.30
5.  นายสมเกียรติ ฉัตรสกุลวิไล 1,442,500,000 2.39
6.  E-STREET PROPERTIES LIMITED 1,085,453,356 1.80
7.  นางกนิษฐา ทองเรืองกุล 1,030,189,119 1.70
8.  นายจรัส อัศวธีระธรรม 1,023,707,500 1.69
9.  นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกูล 975,250,078 1.61
10.  น.ส.ยุพเยาว์ บุญสม 847,152,750 1.40
11.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 727,810,562 1.20
12.  นายประสงค์ บุญช่วยเสริม 645,565,000 1.07
13.  นายเมธา รังสิยาวรานนท์ 610,000,600 1.01
14.  นายจรัญ อัศวธีระธรรม 583,150,100 0.96
15.  น.ส.สมลักษณ์ เชาวะเจริญ 558,319,250 0.92
16.  น.ส.ทิพพาพร วิเลปนพฤกษ์ 513,295,292 0.85
17.  นายทวีฉัตร จุฬางกูร 500,000,043 0.83
18.  นายชัชวาล ศิริวัชรไพบูลย์ 500,000,000 0.83
19.  นายสุทธิวัฒน์ สุขกิจประเสริฐ 495,750,000 0.82
20.  นายวิญญู พูนสุขวัฒนา 480,000,747 0.79
21.  นายจตุพล เกรียงไชยกิจกุล 466,406,250 0.77
22.  นางถนอม นิสัยซื่อ 454,750,000 0.75
    
วันที่ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2555