Home > News Feed
    สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติขายสุทธิ 814.27 ลบ.(SET)

 สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 19 พ.ค. 2560

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 4,543.05 13.29 4,390.99 12.85 152.06 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,729.71 10.91 3,867.67 11.32 -137.96 -
นักลงทุนต่างประเทศ 10,754.69 31.46 11,568.96 33.85 -814.27 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 15,152.45 44.33 14,352.27 41.99 800.18 -
 
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560