Home > News Feed
    สรุปมูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 19 พ.ค. 2560 ต่างชาติขาย 1,242.34 ลบ. (SET)
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 66,425.18 12.09 65,054.46 11.84 1,370.72 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 61,226.60 11.14 63,897.02 11.63 -2,670.42 -
นักลงทุนต่างประเทศ 187,185.09 34.07 188,427.43 34.30 -1,242.34 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 234,531.55 42.69 231,989.51 42.23 2,542.04 -
 

 

    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560