Home > News Feed
     สรุปมูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 19 พ.ค. 2560 ต่างชาติซื้อ 6,851.10 ลบ.(SET)
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 504,904.94 12.04 468,248.21 11.17 36,656.73 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 455,187.40 10.86 454,487.30 10.84 700.10 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,295,253.96 30.89 1,288,402.86 30.73 6,851.10 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,937,348.26 46.21 1,981,556.19 47.26 -44,207.93 -
 
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560