Home > News Feed
    สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติขายสุทธิ 4.21 ลบ.(mai)

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 19 พ.ค. 2560

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 23.05 1.04 26.91 1.22 -3.85 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1.16 0.05 0.57 0.03 0.59 -
นักลงทุนต่างประเทศ 27.28 1.23 31.49 1.42 -4.21 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,161.55 97.67 2,154.08 97.34 7.47 -
 
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560