Home > News Feed
    สรุป มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 19 พ.ค. 2560 ต่างชาติขาย 149.02 ลบ.(mai)
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 450.23 1.76 631.34 2.46 -181.11 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 23.28 0.09 52.70 0.21 -29.41 -
นักลงทุนต่างประเทศ 480.02 1.87 629.03 2.45 -149.02 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 24,688.26 96.28 24,328.72 94.88 359.54 -
 
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560