Home > News Feed
    สรุป มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 19 พ.ค. 2560 ต่างชาติขาย 45.51 ลบ.(mai)
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 5,211.38 2.39 4,865.81 2.23 345.56 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 416.90 0.19 462.49 0.21 -45.58 -
นักลงทุนต่างประเทศ 5,893.88 2.70 5,939.39 2.72 -45.51 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 206,641.43 94.72 206,895.90 94.84 -254.47 -
 
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560