Home > News Feed
    สรุป มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 19 มิ.ย. 2560 ต่างชาติขาย 170.00 ลบ. (mai)
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 576.99 2.11 320.86 1.17 256.13 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 43.12 0.16 48.88 0.18 -5.76 -
นักลงทุนต่างประเทศ 457.58 1.67 627.58 2.29 -170.00 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 26,285.69 96.06 26,366.06 96.36 -80.37 -
 
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560