Home > News Feed
     สรุปมูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 19 มิ.ย. 2560 ต่างชาติขาย 134.97 ลบ. (mai)
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 5,961.14 2.24 5,461.16 2.05 499.98 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 492.51 0.18 632.41 0.24 -139.90 -
นักลงทุนต่างประเทศ 6,824.94 2.56 6,959.91 2.61 -134.97 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 253,082.36 95.01 253,307.47 95.10 -225.11 -
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560