Home > News Feed
    สรุปภาพรวมตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ประจำวันที่ 19 มิ.ย. 60

 

สรุปภาพรวมตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

วันที่ซื้อขาย: 19 มิ.ย. 2560   19 มิ.ย. 2560   ข้อมูล ณ เวลา  17:30:15
  ปริมาณ (สัญญา) สถานะคงค้าง* (สัญญา)
Futures
  SET50 Index 71,829 330,155
  Sector Index - -
  Single Stock 154,267 1,574,178
  Precious Metal 12,361 41,775
     - GF10 12,097 38,918
     - GF50 264 2,857
  Currency 1,223 33,992
  Interest Rate - -
  Agriculture 96 78
  รวม 239,776 1,980,178
Options
  SET50 Index
    Call 2,218 30,467
    Put 2,288 40,809
    อัตราส่วน Put/Call 1.03 1.34
  รวม 4,506 71,276
  รวมทั้งสิ้น 244,282 2,051,454
*สถานะคงค้าง: สำหรับการซื้อขายช่วง Day Session ข้อมูลสถานะคงค้างเป็นข้อมูลหลัง Night Session ของวันทำการก่อนหน้า และสำหรับการซื้อขายช่วง Night Session ข้อมูลสถานะคงค้างเป็นข้อมูลหลัง Afternoon Session ของวันทำการปัจจุบัน

 

ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน (TFEX) ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิ.ย. 2560
ปริมาณการซื้อขายหมุนเวียน (สัญญา) 281,263
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560