Home > News Feed
    สรุปปริมาณซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน(TFEX)

สรุปปริมาณซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน

 

ข้อมูล ณ วันที่: 16 มิ.ย. 2560
  นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนภายในประเทศ รวม
ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ
Futures 120,217 128,986
-8,769
27,514 25,585
+1,929
131,469 124,629
+6,840
279,200
- SET50 Index 19,041 19,125
-84
23,652 11,146
+12,506
38,129 50,551
-12,422
80,822
- Sector Index - - - - - - - - - -
- Single Stock 92,446 99,933
-7,487
2,586 10,827
-8,241
79,345 63,617
+15,728
174,377
- Precious Metal 8,630 9,710
-1,080
1,246 3,589
-2,343
13,277 9,854
+3,423
23,153
- Currency - 122
-122
30 23
+7
718 603
+115
748
- Interest Rate - - - - - - - - - -
- Agriculture 100 96
+4
- - - - 4
-4
100
Options 677 783
-106
205 -
+205
1,181 1,280
-99
2,063
- SET50 Index Call 289 359
-70
61 -
+61
594 585
+9
944
- SET50 Index Put 388 424
-36
144 -
+144
587 695
-108
1,119
รวม   281,263
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560