Home > News Feed
    สรุปมูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 17 ก.ค. 2560 ต่างชาติซื้อ2,829.26 ลบ.(SET)
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 49,005.44 12.93 51,390.37 13.56 -2,384.93 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 39,440.91 10.41 42,422.83 11.19 -2,981.92 -
นักลงทุนต่างประเทศ 135,137.37 35.66 132,308.11 34.91 2,829.26 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 155,420.86 41.01 152,883.26 40.34 2,537.59 -
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560