Home > News Feed
    สรุปมูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 17 ก.ค. 2560 ต่างชาติซื้อ16,282.33 ลบ.(SET)
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 702,773.45 12.18 654,236.00 11.34 48,537.45 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 623,825.05 10.81 627,861.05 10.88 -4,035.99 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,806,209.22 31.30 1,789,926.89 31.01 16,282.33 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,638,523.57 45.72 2,699,307.36 46.77 -60,783.79 -
 
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560