Home > News Feed
    สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน นลท.ต่างชาติซื้อ 4.36 ลบ.(mai)

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 17 ก.ค. 2560

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 76.15 3.66 19.72 0.95 56.43 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1.84 0.09 1.49 0.07 0.35 -
นักลงทุนต่างประเทศ 37.09 1.78 32.72 1.57 4.36 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,966.73 94.47 2,027.88 97.41 -61.14 -
 
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560