Home > News Feed
    สรุปมูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 17 ก.ค. 2560 ต่างชาติซื้อ11.33 ลบ.(mai)
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 343.50 2.10 319.66 1.96 23.84 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 24.70 0.15 37.29 0.23 -12.59 -
นักลงทุนต่างประเทศ 298.13 1.82 286.80 1.75 11.33 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 15,675.93 95.92 15,698.51 96.06 -22.58 -
 
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560