Home > News Feed
    สรุปมูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 17 ก.ค. 2560 ต่างชาติขาย 419.30 ลบ.(mai)

หน่วย: ล้านบาท

นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 6,670.91 2.20 6,134.58 2.02 536.33 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 576.42 0.19 711.29 0.23 -134.87 -
นักลงทุนต่างประเทศ 7,482.53 2.47 7,901.82 2.61 -419.30 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 288,216.38 95.14 288,198.55 95.13 17.84 -
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560