Home > News Feed
    สรุปปริมาณซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (TFEX)

 

สรุปปริมาณซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน

 

ข้อมูล ณ วันที่: 14 ก.ค. 2560
  นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนภายในประเทศ รวม
ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ
Futures 43,054 57,733
-14,679
27,124 19,379
+7,745
72,208 65,274
+6,934
142,386
- SET50 Index 10,895 11,320
-425
23,133 12,374
+10,759
25,257 35,591
-10,334
59,285
- Sector Index - - - - - - - - - -
- Single Stock 29,623 42,832
-13,209
3,721 5,448
-1,727
40,044 25,108
+14,936
73,388
- Precious Metal 2,488 3,494
-1,006
187 1,513
-1,326
5,827 3,495
+2,332
8,502
- Currency - 39
-39
83 44
+39
1,032 1,032 - 1,115
- Interest Rate - - - - - - - - - -
- Agriculture 48 48 - - - - 48 48 - 96
Options 249 436
-187
3,269 6
+3,263
1,719 4,795
-3,076
5,237
- SET50 Index Call 169 68
+101
1,500 5
+1,495
803 2,399
-1,596
2,472
- SET50 Index Put 80 368
-288
1,769 1
+1,768
916 2,396
-1,480
2,765
รวม   147,623
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560