Home > News Feed
    ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหาร ซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 11 ส.ค. 60

 

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย | 

ทั้งหมด  9 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(BM) วินัย  วงศ์สว่างรัศมี ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 11/08/2560 10/08/2560 50,000 3.48 ซื้อ  
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND) อนันต์  กาญจนพาสน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 11/08/2560 10/08/2560 5,000,000 1.79 ซื้อ  
ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) บมจ.(DRT) ไพฑูรย์  กิจสำเร็จ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 11/08/2560 09/08/2560 1,000,100 0.00 โอนออก โอนให้ นายณภัทธร กิจสำเร็จ (บุตรบรรลุนิติภาวะ)
เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTLS) บัญญัติ  นิลศิริ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 11/08/2560 09/08/2560 5,500 34.25 ซื้อ  
โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) ยุทธ  ชินสุภัคกุล ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 11/08/2560 09/08/2560 50,000 0.58 ขาย  
โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO) ยุทธ  ชินสุภัคกุล ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 11/08/2560 10/08/2560 75,000 0.53 ซื้อ  
อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) บมจ.(AMA) ธนิสร  กร้ำมาตร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 11/08/2560 09/08/2560 10,000 16.90 ซื้อ  
อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) บมจ.(AMA) พิศาล  รัชกิจประการ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 11/08/2560 10/08/2560 100,000 17.10 ซื้อ  
อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) บมจ.(AMA) พิศาล  รัชกิจประการ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 11/08/2560
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560