Home > News Feed
    สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน นลท.ต่างชาติซื้อ954.98 ลบ.(SET)

 สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 13 ก.ย. 2560

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 4,771.83 8.90 4,916.42 9.17 -144.59 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6,372.68 11.88 5,778.31 10.77 594.37 -
นักลงทุนต่างประเทศ 17,826.10 33.23 16,871.12 31.45 954.98 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 24,671.61 45.99 26,076.37 48.61 -1,404.76 -
 
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 13 กันยายน พ.ศ. 2560