Home > News Feed
    สรุปมูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 13 ก.ย. 2560 ต่างชาติซื้อ4,354.89 ลบ. (SET)
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 54,389.50 11.15 51,399.28 10.54 2,990.22 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 54,938.87 11.27 50,839.36 10.42 4,099.51 -
นักลงทุนต่างประเทศ 150,246.77 30.81 145,891.88 29.92 4,354.89 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 228,101.45 46.77 239,546.07 49.12 -11,444.62 -
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 13 กันยายน พ.ศ. 2560