Home > News Feed
     สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน นลท.ต่างชาติซื้อ8.95ลบ.(mai)

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 13 ก.ย. 2560

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 53.84 1.69 51.78 1.63 2.06 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1.77 0.06 3.29 0.10 -1.52 -
นักลงทุนต่างประเทศ 108.26 3.40 99.31 3.12 8.95 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 3,020.42 94.85 3,029.91 95.15 -9.48 -
 
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 13 กันยายน พ.ศ. 2560