Home > News Feed
    สรุปมูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 13 ก.ย. 2560 ต่างชาติขาย 359.43 ลบ.(mai)
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 893.37 3.03 564.06 1.91 329.30 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 107.74 0.36 82.15 0.28 25.60 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,333.17 4.52 1,692.60 5.73 -359.43 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 27,190.64 92.09 27,186.11 92.08 4.53 -
 
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 13 กันยายน พ.ศ. 2560