Home > News Feed
    สรุป มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 13 ก.ย. 2560 ต่างชาติขาย 700.02 ลบ.(mai)
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 8,490.98 2.18 7,847.21 2.02 643.77 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 860.98 0.22 877.08 0.23 -16.10 -
นักลงทุนต่างประเทศ 10,296.66 2.65 10,996.67 2.83 -700.02 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 369,416.65 94.95 369,344.30 94.93 72.35 -
 
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 13 กันยายน พ.ศ. 2560