Home > News Feed
    TFEX สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่มวันที่ 13 กันยายน 2560


ตลาด อนุพันธ์แห่งประเทศไทย (TFEX) สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม สินค้า SET 50 Futures , Stock Futures และ Gold Futures วันที่ 13 กันยายน 2560

All Futures
ณ วันที่ 13/09/60 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 166,826 206,358 -39,532
ต่างชาติ 43,581 35,186 +8,395
ในประเทศ 269,219 238,082 +31,137
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
    

(นวพร เชื้อเมืองพาน เรียบเรียง ;โทร.02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com )

ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 14 กันยายน พ.ศ. 2560