Home > News Feed
    TFEX สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม SET 50 Options ฝั่ง Put Options วันที่ 13 กันยายน 2560


ตลาดอนุพันธ์ แห่งประเทศไทย (TFEX) สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม SET 50 Options ฝั่ง Put Options  วันที่ 13 กันยายน 2560

ณ วันที่ 13/09/60 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 1,373 822 +551
ต่างชาติ 1 40 -39
ในประเทศ 2,797 3,309 -512
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
    

(นวพร เชื้อเมืองพาน เรียบเรียง ;โทร.02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com )

ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 14 กันยายน พ.ศ. 2560