Home > News Feed
    บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : บทวิเคราะห์ตลาดTFEX รายวัน

Trading Recommendation:
SET50 Futures: ทางเทคนิค S50U17 เริ่มมีแรงเทขาย
ออกมาในระดับที่มากขึ้น หากยังไม่สามารถยืนเหนือ
1055 ได้ ยังเป็นการแกว่งตัวออกด้านข้าง โดยในระยะ
สั้นหากยังเป็นบวกไม่ควรลงหลุดต่ำกว่า 1049-1048
มิฉะนั้นมีโอกาสพักฐาน และมีแนวรับถัดไปที่มีโอกาส
ทดสอบอยู่ที่ 1045-1043 คำแนะนำ ดูที่ 1049-1048
เป็นหลัก หากยืนเหนือได้ Long สั้น ต่ำกว่า short สั้นๆ
ตาม
Gold Futures: ทองคำโลกปรับตัวลงหลุดแนวรับแรก
1330-1325 ลงมาหลังจากรีบาวด์ช่วงสั้น คาดว่าที่
บริเวณ 1300+/-5 จะเป็นระดับที่มีโอกาสรีบาวด์ได้สูง
และหากยังไม่หลุดต่ำกว่าบริเวณดังกล่าวทิศทางใน
ระยะกลางยังเป็นบวก คำแนะนำ เปิด Long กลับโดย
เฉพาะที่ 1300+/-5 หลังจากหลุดต่ำกว่า 1330-1325
ส่วนนักลงทุนระยะกลาง รอเปิด Long เพิ่มที่ 1300+/-
5 หรือหากยังไม่หลุดต่ำกว่า
USD Futures: ค่าเงินบาทสป๊อทมีช่วงกลับมารีบาวด์
อีกครั้ง ทดสอบ 33.15-33.20 หากยืนเหนือ 33.15-
33.20 ได้ มีโอกาสเป็นการแกว่งตัวขึ้น ที่บริเวณนี้ยัง
เป็นระดับที่มีนัยสำคัญสำหรับประเมินว่าเป็นการรี
บาวด์เพื่อแข็งค่าต่อ หรือกลับไปอ่อนค่า ให้สังเกต
บริเวณนี้เป็นหลัก คำแนะนำ รอดูที่ 33.15-33.20 เป็น
หลักหากยังไม่สามารถยืนเหนือได้ เปิด short สั้นรอบ
ใหม่ ยืนได้ Long สั้นตาม
Single Stock Futures: CENTELU17 (L),
CKPU17(L), BECU17(L)
Options: ดูที่ 1049-1048 เป็นหลักหากหลุดต่ำกว่าปิด
Long call
ภาพตลาดวันก่อน: S50U17 แกว่งตัวในกรอบ ยังไม่สามารถยืนเหนือ 1055 ได้กลับมาอ่อนตัวลงใกล้กรอบล่างที่ 1049-1048 โดย Basis ของ
S50U17 กลับมาทรงตัวเหลือ +0.94 จาก +2.06 ซึ่งจะส่งผลให้ฟิวเจอร์ปรับตัวใกล้เคียงกับ SET50 มากขึ้นก่อนหมดอายุ ในขณะทางนักลงทุนต่างชาติ
และสถาบันซื้อ-ขายใน SET ไม่มากแต่ต่างชาติเริ่มซื้อใน TFEX
ปัจจัยและทิศทางตลาดเงิน-ตลาดทุนโลกวันนี้:
ปัจจัยภายนอก ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้น ได้รับปัจจัยบวกจากประเด็นเรื่องภาษี หลังจากประธานาธิบดี ทรัมป์ ออกมาทวิตเรื่องการปฏิรูป
ภาษีเรียกร้องให้ครองเกรสเร่งพิจารณาภาษี โดยมีการเชิญสมาชิกสภาครองเกรสทั้ง 2 พรรค เข้าร่วมหารือการปฏิรูปภาษีที่ทำเนียบขาว ภาพรวมตลาด
ตอบสนองเชิญบวกต่อข่าวดังกล่าว และส่งผลให้ตลาดหุ้นทำจุดสูงสุดใหม่อีกครั้ง ในขณะที่ด้านตัวเลขทางเศรษฐกิจ ตัวเลขเงินเฟ้อผู้ผลิต PPI ออกมา
เพิ่มขึ้น แม้ว่าจะต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 0.3% มาอยู่ที่ 0.2% แต่ก็เปน็ สัญญาณของเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นหลังจากปรับตัวลงตอ่ เนื่อง และตลาดคาดว่าตัวเลข
CPI ที่จะออกมาในคืนวันนี้จะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน(แต่คิดเป็นรายปียังต่ำกว่าเป้าหมายที่ 2%) อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ในการขึ้นดอกเบี้ยจาก
Bloomberg ของโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ธ.ค. ยังคงอยู่ที่เดิม 38.9% ซึ่งเรายังคงให้ข้อสังเกตว่า หากจะมีการใช้นโยบายการเงินเข้มงวดขึ้น
น่าจะเกิดขึ้นในวาระของประธานเฟดคนปัจจุบัน มากกว่าคนใหม่ที่ประธานาธิบดีทรัมป์แต่งตั้งเข้ามาในปีหน้า แม้ว่าการขึ้นดอกเบี้ยหรือลดขนาดงบดุล
จะเลื่อนออกไปจากที่ตลาดเคยคาดไว้
ปัจจัยภายใน ตลาดหุ้นไทยเริ่มมีแรงเทขายออกมามากขึ้น เมื่อวานนี้ โดยทั้งนักลงทุนสถาบันและต่างชาติไม่ได้มียอดซื้อหรือขายสุทธิในระดับ
ที่สูงมากใน SET แต่เริ่มมีการซื้อใน TFEX หลังจากก่อนหน้านี้ขายสูง ทิศทางในระยะสั้นหากยังเปน็ บวกไม่ควรอ่อนตัวลงหลุดตํ่ากว่า 1049-1048
มิฉะนั้นจะมีโอกาสพักฐานในระยะสั้นได้
ส่วน Single stock futures ที่มีสัญญาณบวกทางเทคนิค สำหรับฝั่ง Long มีดังนี้ CENTELU17, BECU17, CKPU17, APU17, CBGU17,
BEMU17, CPNU17, PLANBU17, RATCHU17 และ SPALIU17

S50U17
 ทางเทคนิค S50U17 เริ่มมีแรงเทขายออกมาในระดับที่มากขึ้น หากยัง
ไม่สามารถยืนเหนือ 1055 ได้ ยังเป็นการแกว่งตัวออกด้านข้าง โดยใน
ระยะสั้นหากยังเป็นบวกไม่ควรลงหลุดต่ำกว่า 1049-1048 มิฉะนั้นมี
โอกาสพักฐาน และมีแนวรับถัดไปที่มีโอกาสทดสอบอยู่ที่ 1045-1043
 ปัจจัยภายนอก ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้น ได้รับปัจจัยบวกจากประเด็น
เรื่องภาษี หลังจากประธานาธิบดี ทรัมป์ ออกมาทวิตเรื่องการปฏิรูปภาษี
เรียกร้องให้ครองเกรสเร่งพิจารณาภาษี โดยมีการเชิญสมาชิกสภาครอง
เกรสทั้ง 2 พรรค เพื่อเข้าร่วมหารือการปฏิรูปภาษีที่ทำเนียบขาว
ภาพรวมตลาดตอบสนองเชิญบวกต่อข่าวดังกล่าว ส่งผลให้ตลาดหุ้นทำ
จุดสูงสุดใหม่อีกครั้ง ในขณะที่ด้านตัวเลขทางเศรษฐกิจ ตัวเลขเงินเฟ้อ
ผู้ผลิต PPI ออกมาเพิ่มขึ้น หลังจากที่ปรับตัวลงต่อเนื่อง แม้ว่าจะต่ำกว่า
ที่ตลาดคาดไว้ที่ 0.3% มาอยู่ที่ 0.2% แต่ก็เป็นสัญญาณของเงินเฟ้อที่
เพิ่มขึ้น และตลาดคาดว่าตัวเลข CPI ที่จะออกมาในวันนี้จะเพิ่มขึ้น
เช่นเดียวกัน(แต่คิดเป็นรายปียังต่ำกว่าเป้าหมายที่ 2%) อย่างไรก็ตาม
ความเป็นไปได้ในการขึ้นดอกเบี้ยจาก Bloomberg ของโอกาสในการขึ้น
ดอกเบี้ยในเดือน ธ.ค. ยังคงอยู่ที่เดิม 38.9% ซึ่งเรายังคงให้ข้อสังเกตว่า
หากจะมีการใช้นโยบายการเงินเข้มงวดขึ้นน่าจะเกิดขึ้นในวาระของ
ประธานเฟดคนปัจจุบัน มากกว่าคนใหม่ที่ประธานาธิบดีทรัมป์แต่งตั้ง
เข้ามาในปีหน้า
 ปัจจัยภายใน ตลาดหุ้นไทยเริ่มมีแรงเทขายออกมามากขึ้นเมื่อวานนี้
โดยทั้งนักลงทุนสถาบันและต่างชาติไม่ได้มียอดซื้อหรือขายสุทธิใน
ระดับที่สูงมากใน SET แต่เริ่มมีการซื้อใน TFEX หลังจากก่อนหน้านี้ขาย
สูง ทิศทางในระยะสั้นหากยังเป็นบวกไม่ควรอ่อนตัวลงหลุดต่ำกว่า
1049-1048 มิฉะนั้นจะมีโอกาสพักฐานในระยะสั้นได้
 คำแนะนำ ดูที่ 1049-1048 เป็นหลัก หากยืนเหนือได้ Long สั้น ต่ำกว่า
short สั้นๆตาม
 แนวรับ 1049-1048 แนวต้าน 1055/1065
GFV17
 ทองคำโลกปรับตัวลงหลุดแนวรับแรก 1330-1325 ลงมาหลังจากรีบาวด์
ช่วงสั้น คาดว่าที่บริเวณ 1300+/-5 จะเป็นระดับที่มีโอกาสรีบาวด์ได้สูง
และหากยังไม่หลุดต่ำกว่าบริเวณดังกล่าวทิศทางในระยะกลางยังเป็น
บวก
 เชิงปัจจัยทองคำ ทองคำกลับมาปรับตัวลง หลังจากที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น
ประเด็นหลักของทองคำในช่วงนี้ได้รับผลกระทบจากตัวเลขเงินเฟ้อที่
ออกมาเพิ่มขึ้น โดย PPI แม้ว่าต่ำกว่าที่คาดแต่เป็นการเพิ่มขึ้นหลังจาก
ปรับตัวลงต่อเนื่อง ซึ่งตัวเลข CPI ที่จะรายงานในคืนนี้คาดว่าจะเกิดขึ้น
เช่นเดียวกัน ในขณะที่ประเด็นเรื่องงบประมาณสหรัฐ ในการลดภาษี
เป็นปัจจัยที่ต้องรอรายละเอียด ว่าจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์
และการขาดดุลมากน้อยเพียงใด โดยรวมในช่วงนี้ทองคำได้รับ
ผลกระทบเชิงลบจากดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น
 คำแนะนำ เปิด Long กลับโดยเฉพาะที่ 1300+/-5 หลังจากหลุดต่ำกว่า
1330-1325 ส่วนนักลงทุนระยะกลาง รอเปิด Long เพิ่มที่ 1300+/-5
หรือหากยังไม่หลุดต่ำกว่า
 แนวรับ 21,000/20,500 แนวต้าน 21,500/21,900

USDU17
 ค่าเงินบาทสป๊อทมีช่วงกลับมารีบาวด์อีกครั้ง ทดสอบ 33.15-33.20
หากยืนเหนือ 33.15-33.20 ได้ มีโอกาสเป็นการแกว่งตัวขึ้น ที่บริเวณ
นี้ยังเป็นระดับที่มีนัยสำคัญสำหรับประเมินว่าเป็นการรีบาวด์เพื่อแข็ง
ค่าต่อ หรือกลับไปอ่อนค่า ให้สังเกตบริเวณนี้เป็นหลัก
 เชิงปัจจัยค่าเงิน ค่าเงินดอลลาร์กลับมาแข็งค่าหลังจากที่ตัวเลข PPI
ออกมาเพิ่มขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้ที่ตกต่ำต่อเนื่อง แม้ว่าจะปรับตัว
เพิ่มขึ้น 0.2% ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 0.3% แต่เป็นระดับที่เพิ่มขึ้น
จากก่อนหน้านี้ โดยรวมดอลลาร์แข็งค่าขึ้น โดยตลาดยังคงติดตาม
ตัวเลข CPI ในคืนนี้ซึ่งคาดว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นจากฐานที่ต่ำ
เช่นเดียวกัน ภาพรวมหากดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอีกจะส่งผลให้ค่าเงิน
บาทอ่อนค่า
 คำแนะนำ รอดูที่ 33.15-33.20 เป็นหลักหากยังไม่สามารถยืนเหนือ
ได้ เปิด short สั้นรอบใหม่ ยืนได้ Long สั้นตาม
แนวรับ 33/32.60 แนวต้าน 33.15-33.20

CENTELU17(Long)
 CENTELU17(Long) ระยะสั้นเป็นการแกว่งตัวขึ้น หากยังไม่หลุดต่ำ
กว่าแนวรับ 40.25 ยังเป็นการแกว่งตัวเพื่อขึ้น ประเมินแนวต้านไว้ที่
บริเวณ 43/44 ที่มีโอกาสทดสอบหากยังไม่หลุดต่ำกว่าแนวรับ
ทิศทางเป็นบวก
 STOP LOSS หากแม่ต่ำกว่า 40.25 บาท
 คำแนะนำ เปิด Long หากแม่ยังไม่หลุดต่ำกว่า 40.25 บาท
 หุ้นที่แนะนำก่อนหน้านี้: BEMU17 ระยะสั้นยังเป็นบวกและมี
แนวโน้มที่ดี มีโอกาสแกว่งตัวขึ้นต่อหากยังไม่หลุดต่ำกว่า 7.80-7.70
SPALIU17 ระยะสั้นยังเป็นบวกมีโอกาสแกว่งตัวขึ้นต่อ ประเมินแนว
ต้านหลักไว้ที่ 27.50 ที่มีโอกาสทดสอบหากยังไม่หลุดต่ำกว่า 25.50-
25.25
 แนวรับ 40.25 แนวต้าน 43/44


BECU17
 BECU17(Long) ระยะสั้นยังเป็นการแกว่งตัวขึ้น หากยังไม่หลุดต่ำกว่า
17.70-17.50 ทิศทางระยะสั้นยังเป็นบวก มีโอกาสแกว่งตัวขึ้นต่อ
ประเมินแนวต้านไว้ที่บริเวณ 19 บาทที่มีโอกาสทดสอบ หากยังไม่หลุด
ต่ำกว่าแนวรับยังไม่เสียทิศทางบวก
 STOP LOSS หากแม่ต่ำกว่า 17.70-17.50 บาท
 คำแนะนำ เปิด Long หากแม่ยังไม่หลุดต่ำกว่า 17.70-17.50 บาท
 หุ้นที่แนะนำก่อนหน้านี้: ICHIU17 ระยะสั้นหากยังเป็นบวกไม่ควร
อ่อนตัวลงหลุดต่ำกว่า 8.40 ทิศทางระยะสั้นจึงจะยังเป็นบวก BCPU17
หากหลุดต่ำกว่า 37.25 จะเป็นการแกว่งตัวลง ทิศทางระยะสั้นที่เป็นการ
แกว่งตัวเพื่อขึ้นจะเสียไป
 แนวรับ 17.70-17.50 แนวต้าน 19

CKPU17
 CKPU17(Long) ระยะสั้นมีโอกาสกลับมาแกว่งตัวขึ้น หากยังไม่หลุดต่ำ
กว่า 3.50/3.44 ยังเป็นการแกว่งตัวขึ้น ประเมินแนวต้านไว้ที่บริเวณ
3.66-3.70 ที่มีโอกาสทดสอบ หากยังไม่อ่อนตัวลงหลุดต่ำกว่าแนวรับ
ข้างต้น
 STOP LOSS หากแม่ต่ำกว่า 3.50/3.44 บาท
 คำแนะนำ เปิด Long หากแม่ยังไม่หลุดต่ำกว่า 3.50/3.44 บาท
 หุ้นที่แนะนำก่อนหน้านี้: CBGU17 ระยะสั้นยังเป็นบวกมีโอกาสแกว่ง
ตัวขึ้นต่อ ประเมินแนวต้านหลักถัดไปที่ 74/75 ที่มีโอกาสทดสอบ
BANPUU17 ปรับตัวลงแรงหลังจากหลุดต่ำกว่า stop ที่ 17.30-17.20
ระยะสั้นยังเป็นลบหากยังไม่สามารถกลับไปยืนเหนือได้
 แนวรับ 3.50/3.44 แนวต้าน 3.66-3.70

นักวิเคราะห์ : พงศ์ภัทร สิริพิพัฒน์ : Tel 7825
pongpats@th.dbsvickers.com

    

(นวพร เชื้อเมืองพาน เรียบเรียง ;โทร.02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com )

ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 14 กันยายน พ.ศ. 2560