Home > News Feed
    ฟรี...สัมมนา Hooninside ครั้งที่ 9 พบกับ ATP30 บนเส้นทาง EEC -ORIมีดีกว่าที่คิด และ ได้เวลาของ AGE แล้ว พบกันเสาร์ 30 ก.ย.60


 
       ฟรี... สัมมนา Hooninside ครั้งที่ 9  พบกับ หัวข้อแรก "ATP30 บนเส้นทาง EEC"  โดยคุณปิยะ เตชากูล  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)  ATP30    ต่อด้วย ORIมีดีกว่าที่คิด  โดยคุณพีระพงศ์ จรูญเอกประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ORI 
       ปิดท้ายที่ หัวข้อ "ได้เวลาของ AGE แล้ว"  โดยคุณพนม ควรสถาพร  ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ  บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) AGE   ดำเนินรายการโดย โดยคุณธณพงศ์ มีทอง ผู้ดำเนินรายการ Make Money ทางวิทยุ FM 97.0 Mhz.
       พบกันวันที่ 30 กันยายน 2560 ณ บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) สนง. ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น  21
       ***สำรองที่นั่ง ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ สนใจติดต่อ 02-276-5976, ส่งชื่อ - สกุล - หมายเลขโทรศัพท์ - โบรกเกอร์ มาที่ e-mail:reporter@hooninside.com (ไม่มีค่าใช้จ่าย)***


กำหนดการดังนี้
       12.30-13.00 น.   ลงทะเบียน
       13.00-14:00 น.   หัวข้อ"ATP30บนเส้นทาง EEC"  โดยคุณปิยะ เตชากูล  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)  ATP30 
       14.00-15.00 น.   หัวข้อ "ORIมีดีกว่าที่คิด"   โดยคุณพีระพงศ์ จรูญเอกประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ORI 
       15.00-16.00 น.  หัวข้อ "ได้เวลาของ AGE  แล้ว "  โดยคุณพนม ควรสถาพร  ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ  บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) AGE

    

(นวพร เชื้อเมืองพาน เรียบเรียง ;โทร.02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com )

ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 14 กันยายน พ.ศ. 2560