Home > News Feed
     พาณิชย์ฯ ระนอง เชิญชวนร้านค้าปลีก ร้านจำหน่ายสินค้าการศึกษา และวัตถุดิบเกษตรกรรม สมัครเข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง เชิญชวนร้านค้าปลีก ร้านจำหน่ายสินค้าการศึกษา และวัตถุดิบเกษตรกรรม สมัครเข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐ เพื่อจำหน่ายสินค้า ลดค่าครองชีพให้ประชาชน
นายวนิดา อรุโณทัย พาณิชย์จังหวัดระนอง กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำโครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ” ร่วมกับผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ โดยจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ ราคาพิเศษภายใต้โครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ” ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ สินค้าจำเป็น (สินค้าอุปโภคบริโภค) สินค้าการศึกษา และวัตถุดิบเกษตรกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน ซึ่งได้รับการช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถใช้สิทธิในการชำระซื้อสินค้า จากร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่เข้าร่วมโครงการฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง จึงขอเชิญชวนร้านค้าปลีก (โซห่วย) ร้านจำหน่ายสินค้าการศึกษา และวัตถุดิบเกษตรกรรม ในพื้นที่จังหวัดระนอง สมัครเข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐ ได้ ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง ได้ทุกวันในเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 077-821-805
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : วรวิทย์ คำวังพฤกษ์ ผู้เรียบเรียง : อนงนาฎ สิทธิคง แหล่งที่มา : สวศ.ระนอง

    

(นวพร เชื้อเมืองพาน เรียบเรียง ;โทร.02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com )

ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 14 กันยายน พ.ศ. 2560