Home > News Feed
     ประชาชนสนใจเที่ยวงาน "รวมสุดยอดสินค้าดี เอสเอ็มอีทั่วถิ่นไทย" ที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม อย่างต่อเนื่องประชาชนสนใจเที่ยวงาน "รวมสุดยอดสินค้าดี เอสเอ็มอีทั่วถิ่นไทย" ที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม อย่างต่อเนื่อง
บรรยากาศที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษมข้างทำเนียบรัฐบาล ซึ่งในเดือนนี้จัดขึ้นภายใต้ชื่องาน "รวมสุดยอดสินค้าดี เอสเอ็มอีทั่วถิ่นไทย" โดยตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา มีประชาชนเริ่มทยอยมาเดินเที่ยวในงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีจากผู้ประกอบการ SME ที่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ได้คัดเลือกร้านค้าของ SME จากทั่วประเทศมาร่วมจัดแสดงภายในงาน อาทิ เสื้อผ้าไทยหลากหลายชนิด ทั้งผ้าย้อมคราม ผ้าไหม ผ้าขาวม้า ชุดสำเร็จไทยจิตรลดา และเครื่องประดับ รวมถึงโซนอาหารและเครื่องดื่มที่ยังคงได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก เช่น โรตีชาชัก ทอดมันหน่อกะลา ข้าวหลามลุงเสน่ห์ เป็นต้น โดยนางรังสิมา แสงหิรัญวัฒนา กล่าวว่า มาเดินเป็นประจำทุกครั้งที่มีการจัดงาน เพราะสินค้าที่นำมาจำหน่ายมีความหลากหลาย สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเดินทางมาเที่ยวชมตลาดคลองผดุงกรุงเกษมได้ ตั้งแต่เวลา 10.00น. - 19.00 น. ของทุกวัน จนถึงวันที่ 27 กันยายนนี้
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุภาภรณ์ สุขันทอง ผู้เรียบเรียง : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์ แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

    

(นวพร เชื้อเมืองพาน เรียบเรียง ;โทร.02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com )

ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 14 กันยายน พ.ศ. 2560