Home > News Feed
     “สัมมนาวิชาการ "Unwanted Truth: ความจริงที่ไม่อยากพูดถึง””
 
 สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(14กันยายน2560)----บบริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ร่วมกับ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงานสัมมนาวิชาการในหัวข้อ "Unwanted Truth: ความจริงที่ไม่อยากพูดถึง” เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในเรื่องการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะที่เหลืออยู่ของผู้ป่วย โดยมี คุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ที่ปรึกษาสมาคม พร้อมด้วยสมาชิก วตท. รุ่นที่ 1-25 ร่วมงาน ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 14 กันยายน พ.ศ. 2560