Home > News Feed
     --AU เผยQ4 นี้เปิด 2 สาขาใหม่ ใช้งบ4.5-7 ลบ./สาขา จากปัจจุบันมีสาขา 24-25 สาขา
    

(ภาคภูมิ พุ่มมาลา รายงาน;สุกัญญา ศิริรวง เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ) 
     
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 14 กันยายน พ.ศ. 2560