Home > News Feed
    สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน นลท.ต่างชาติซื้อ481.97 ลบ.(SET)

 สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 12 ต.ค. 2560

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 6,500.24 9.98 7,089.51 10.89 -589.28 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 7,673.26 11.79 6,633.28 10.19 1,039.98 -
นักลงทุนต่างประเทศ 20,408.10 31.35 19,926.13 30.61 481.97 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 30,523.43 46.88 31,456.09 48.32 -932.67 -
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560