Home > News Feed
    สรุปมูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 12 ต.ค. 2560 ต่างชาติซื้อ7,051.08 ลบ.(SET)
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 56,532.53 10.13 54,093.78 9.70 2,438.76 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 63,836.35 11.44 60,910.09 10.92 2,926.26 -
นักลงทุนต่างประเทศ 163,040.73 29.22 155,989.64 27.96 7,051.08 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 274,508.07 49.20 286,924.18 51.43 -12,416.10 -
 
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560