Home > News Feed
    สรุปมูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 12 ต.ค. 2560 ต่างชาติซื้อ16,712.43 ลบ.(SET)
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,059,801.91 11.97 994,840.05 11.24 64,961.86 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 968,231.87 10.94 955,233.08 10.79 12,998.78 -
นักลงทุนต่างประเทศ 2,786,637.62 31.48 2,769,925.19 31.29 16,712.43 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 4,037,409.71 45.61 4,132,082.79 46.68 -94,673.08 -
 
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560