Home > News Feed
     สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน นลท.ต่างชาติซื้อ24.37ลบ.(mai)

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 12 ต.ค. 2560

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 57.69 2.91 36.82 1.86 20.87 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5.26 0.27 0.27 0.01 4.99 -
นักลงทุนต่างประเทศ 56.41 2.85 32.04 1.62 24.37 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,862.38 93.98 1,912.61 96.51 -50.23 -
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560