Home > News Feed
    สรุปมูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 12 ต.ค. 2560 ต่างชาติซื้อ 74.55 ลบ. (mai)
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 432.29 1.90 297.51 1.31 134.78 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 48.90 0.21 104.60 0.46 -55.70 -
นักลงทุนต่างประเทศ 693.69 3.05 619.13 2.72 74.55 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 21,578.06 94.84 21,731.69 95.51 -153.63 -
    

(สุกัญญา ศิริรวง รายงาน; เรียบเรียง;โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com/ )  
      
ที่มา: หุ้นอินไซด์


วันที่ : 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560